Inspirację czerpiemy również z nowych podejść w psychoterapii.
ACT - Terapia Akceptacji i Zaangażowania.

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) to nowatorskie podejście należące do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych, o potwierdzonej skuteczności w odniesieniu do licznych problemów i zaburzeń psychicznych. ACT opiera się na tradycjach behawioralnych, czerpiąc jednocześnie z tradycji humanistycznej i egzystencjalnej. Celem ACT w przeciwieństwie do tradycyjnych terapii poznawczo-behawioralnych nie jest pozbycie się nieprzyjemnych symptomów lub emocji których doświadczamy, lecz umożliwienie działania w kierunku tego, co ważne i znaczące dla każdego człowieka – pomimo przeciwności, trudności i nieprzyjemnych emocji. Ustąpienie symptomów (takich jak np. lęk) jest traktowane jako skutek uboczny dokonanych zmian życiowych i obrania właściwego kierunku działania.

Poniżej na zdjęciu:
Joanna Zapała i prof Steven C. Hayes
twórca podejścia ACT. Anaheim USA. 2013 r.

image
image Przedstawiony model Hexalfexu to jeden ze sposobów konceptualizacji w ACT.
ACT w pracy.
W wielu organizacjach na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat środowisko pracy stało się niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Praca w takich okolicznościach może się wydawać dla wielu osób zbyt przytłaczająca i nadmiernie wymagająca.

Te umiejętności, które wystarczały aby być skutecznym w środowisku biznesowym – w dzisiejszych czasach przestają być wystarczające. Pojawia się bowiem tak wiele zmian, że trudno jest za nimi nadążyć. Wszystko jest ze sobą połączone i w rezultacie mniej łatwe do przewidzenia lub kontroli. Przyszłość jest bardzo nieprzewidywalna i często nie wiadomo jaki powinien być kolejny krok i działanie.  To z kolei często budzi lęk, poczucie zagubienia lub czasami wręcz poczucie braku sensu pracy i życia. Kluczową umiejętnością, której będą potrzebować liderzy i pracownicy w dzisiejszych czasach  jest elastyczność psychologiczna, która polega na zdolności do nawiązywania w pełni świadomego kontaktu z obecną chwilą, oraz na angażowaniu się w zachowania i działania, które służą wybranym przez daną osobę wartościom.

Dlatego proponujemy Państwu zapoznanie się z jednym z najnowocześniejszych kierunków tzw. „trzeciej fali” terapii poznawczo-behawioralnej – Terapią Akceptacji i Zaangażowania ACT poprzez:

  • zwiększenie elastyczności psychologicznej
  • zdefiniowanie wartości, w które każdy z pracowników pragnie się angażować
  • naukę podstawowych technik  ACT