Pedagog. Terapeuta. Coach. Wykładowca

Ukończyła studia w zakresie Poradnictwa Społecznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie studia podyplomowe z Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Warszawską Szkołę Coachingu prowadzoną przez Pracownię Narzędzi dla Oświaty.

Odbyła też certyfikowane kursy psychoterapeutyczne I i II stopnia z Psychoterapii Integralnej i Noo-psychoterapii, akredytowane przez International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna, kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; szkolenie z Psychosocjalnej Interwencji Kryzysowej organizowane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby Jr., – Rational Behavior Therapy) oraz szereg innych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej.