Oferta wakacyjna
08.09.2017

Adaptacja zakresu pierwszego i drugiego etapu programu terapii uzależnień poprzedzona diagnostycznymi spotkaniami indywidualnymi.

Adresowana do osób chcących rozeznać się w tematyce pracy z uzależnieniem i szukających sposobów do zmiany nałogowych / uciążliwych zachowań. Może być istotnym bodźcem do trwałej zmiany w przypadku uzależnień na wczesnym etapie zaawansowania oraz uświadamiać istotności dalszej pracy. Dla osób, którym w tak krótkim czasie nie uda się osiągnąć pożądanej zmiany, będzie można zaproponować udział w skróconej wersji trybu kompleksowego (jedynie trzeci etap – 6 miesięcy).
Obejmuje 6 bloków dziennych (zakres analogiczny jak w 1 i 2 etapie terapii kompleksowej).
„Turnus” – siedem dni z noclegami.
Grupa 6 – 10 osób – wskazane profilowanie.